Niektorzy ludzie czynia swiat...


Niektorzy ludzie czynia swiat…