Po pierwszym pocalunku wiedzialam...


Po pierwszym pocalunku wiedzialam…