Życie jest małą ściemniarą, wróblicą, wygą, cwaniarą...


Życie jest małą ściemniarą, wróblicą, wygą, cwaniarą…

Życie jest małą ściemniarą, wróblicą, wygą, cwaniarą