Podstawą miłości jest przyjaźń, prawda i zaufanie...


Podstawą miłości jest przyjaźń, prawda i zaufanie…

Podstawą miłości jest przyjaźń, prawda i zaufanie


Zobacz wszystkie Sentencje