Najgorzej jest zawieść się na ludziach...


Najgorzej jest zawieść się na ludziach…

Najgorzej jest zawieść się na ludziach


Zobacz wszystkie Sentencje