Kobiety nie są skomplikowane jeśli nie wiadomo...


Kobiety nie są skomplikowane jeśli nie wiadomo…

Kobiety nie są skomplikowane


Zobacz wszystkie Sentencje