Donatan-Cleo "SLAVICA"


Donatan-Cleo “SLAVICA”

SLAVICA – nasze kobiety są zabójczo zabójcze 🙂

Potrafimy być klasyczni – potrafimy być nowocześni. Niezależnie od tego nasze kobiety są nie tylko piękne, ale również silne, mądre i niepowtarzalne. Mówimy o tym w języku angielskim żeby dotarło to do każdego. Chcemy promować nasze wzorce piękna, bo są one dumnym dowodem naszego pochodzenia i wyróżniają nas w Europie i na świecie.

Donatan i Cleo.


Zobacz wszystkie muzyka