Wszyscy mamy na sumieniu coś, co wymaga przebaczenia


Pragnę tylko trzech rzeczy: Zobaczyć Cię , przytulić i pocałowac


Nie możesz zmienić przeszłości, ale przeszłość


Dzisiaj olej wszystko i po prostu się uśmiechnij!


Dorośnij wreszcie, uczucia to nie zabawka!


Dobroć dawana innym zawsze do nas powraca


Często nie doceniamy tego, co później okazuje się…


Bądź sobą i rób swoje!


A w lany poniedziełek będę wyglądał tak


Nie zniechęcaj się jednym upadkiem…